Zespół Szkół Technicznych bierze udział w projekcie pn. ,,Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu wspierającego innowacyjne kształcenie zawodowe w Powiecie Ostrowskim, którego wprowadzenie przyczynia się do podniesienia wiedzy i kompetencji  uczniów oraz nauczycieli. Szkoła otrzymała wsparcie w zakresie nowej infrastruktury (sprzęt i wyposażenie do zajęć), a uczniowie możliwość kształcenia na szkoleniach oraz stażach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców. Działania w projekcie będą prowadzone do 2022 roku. Tym samym zachęcamy do zgłaszania się uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.

 

 

Plakat promujący projekt

Przewiń do góry Skip to content