Regulamin

boisk szkolnych

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ul. Poznańska 43

Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania poniższych zasad:

1. Administratorem obiektów sportowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Boiska sportowe przeznaczone są do organizowania sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
o charakterze rekreacyjnym.
3. Pierwszeństwo z korzystania boisk mają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.
4. Skorzystanie z zewnętrznych obiektów sportowych, przez grupy zorganizowane lub osoby prywatne, wymaga wcześniejszej rezerwacji. Najpóźniej jeden dzień przed skorzystaniem z obiektów należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły, wraz z wykazem osób, które będą uczestnikami zajęć oraz z wyróżnieniem osoby odpowiedzialnej. 
5. Z boisk nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników.

6. Z boisk i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na nim urządzeń.
7. Pracownik szkoły ma prawo wyproszenia z boisk osób łamiących regulamin. W przypadku dewastacji lub zakłócania porządku pracownik obsługi ma prawo wezwać policję lub straż miejską.
8. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

a) umożliwienia weryfikacji uczestników zabawy przez pracownika poprzez okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych osobowych z rezerwacją,
b) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych przed, w trakcie i po korzystaniu z boisk,
10. Na boiskach przebywają TYLKO grupy, które wcześniej dokonały rezerwacji. 
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych. 
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku. 
13. Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.

14. Na terenie boiska zabrania się: 
a) używania obuwia typu kolce, korki,

b) wprowadzania i jazdy motorowerami, rowerami, deskorolkami, hulajnogami, wózkami dziecięcymi, itp. po płycie boiska,
c) wprowadzania psów, 
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
e) wchodzenia na urządzenia sportowe, przechodzenia przez ogrodzenie szkoły,  
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
h) zaśmiecania, zakłócania porządku, używania słów wulgarnych, 
i) przeszkadzania innym osobom korzystającym z boiska.

aktualizacja maj 2021

erasmus+

Przewiń do góry Skip to content