ZAP edukacja

stowarzyszenie przyjaciół szkoły

e-mail: zapedukacja@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkole i uczniom ZST w Ostrowie Wielkopolskim oraz wspieranie w tym zakresie działań Rady Rodziców przy ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są: promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, wspieranie inicjatyw naukowych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych, działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Stowarzyszenie Działa od 2008 r.
Zarząd Stowarzyszenia

prezes – Danuta Połomska
wiceprezes – Sławomir Szymanowski
sekretarz – Agata Nowaczyk-Warzecha
skarbnik – Celina Krzyżańska
członek – Marek Błocisz
członek – Zbigniew Stachurski

Adres

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 43
e-mail: zapedukacja@wp.pl

Numer konta: 17 8430 0009 0020 0527 0194 1380

Działania Stowarzyszenia

zap edukacja

Przewiń do góry Skip to content