współpraca zagraniczna

w zespole szkół technicznych

Zespół Szkół Technicznych ma najdłuższą w Ostrowie tradycję współpracy z ośrodkami zagranicznymi w zakresie staży zawodowych młodzieży. Także w ostatnich latach uczniowie „ZAP-u” uczestniczyli w – dających ciekawe perspektywy zawodowe szkoleniach poza granicami Polski.

o stażach

Staże realizowane były w ramach projektu „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Erasmus+. Wszystkie staże były bardzo atrakcyjne pod kątem naukowym, językowym i kulturowym. Stanowiły również okazję do posmakowania kuchni różnych regionów Europy, poznania lokalnych obyczajów i panujących w tym rejonie zasad. Walorem tych staży była też możliwość pokazania Zespołu Szkół Technicznych od najlepszej strony – poprzez uczniów tej szkoły, którzy w różnych częściach Europy utrwalali jej dobre imię.

staże zagraniczne

Przewiń do góry Skip to content