pracownie

w zespole szkół technicznych

Zespół Szkół Technicznych dysponuje wieloma doskonale wyposażonymi pracowniami, w których prowadzone są zajęcia dla poszczególnych zawodów.

pracownie i laboratoria

Zespół Szkół Technicznych prowadzi zajęcia kształcenia zawodowego w przystosowanych do tego pracowniach i laboratoriach. Szkoła posiada pracownie elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowej, systemów mikroprocesorowych, sterowników PLC oraz pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie mechatroniki, pracownie energetyki odnawialnej, pracownię systemów elektroniki użytkowej, laboratorium warsztatowe, osiem pracowni komputerowych, w tym dwie do systemów operacyjnych i sieci komputerowych oraz do grafiki i poligrafii cyfrowej.  

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym uprawnionym do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik informatyk.

pracownie zst

Przewiń do góry Skip to content