historia

zespołu szkół technicznych

Informacje zebrane na podstawie PAMIĘTNIKA ZJAZDOWEGO - od szkoły przyzakładowej do najlepszego technikum w Wielkopolsce

01.09.1962 – Powołanie Trzyletniego Technikum dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w Warszawie w specjalnościach: aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka.

01.09.1964 – Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu w zawodach: monter automatyki przemysłowej i radiomonter.

01.09.1969 – Otwarcie Państwowej Szkoły Technicznej dla Pracujących na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego w specjalności – pomiary przemysłowe i automatyka.

01.09.1969 – Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W skład Zespołu Szkół Zawodowych weszły:
Zasadnicza  Szkoła Zawodowa, Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Państwowa Szkoła Techniczna.

01.09.1972 – Otwarcie Liceum Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrowie Wielkopolskim.

01.09.1972 – Otwarcie Warsztatu Szkolnego na terenie Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim.

30.11.1973 – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Wręczenie sztandaru szkoły.

01.02.1976 – Powołanie Średniego Studium Zawodowego Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA-ZAP-MONT”.

26.02.1976 – Zmiana dotychczasowej nazwy Zespół Szkół Zawodowych dla Pracujących na Zespół Szkół Technicznych Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA–ZAP–MONT”.

01.09.1977 – Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Sprzętu Mechanicznego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego do Zespołu Szkół Technicznych MPM WZAK MERA-ZAP-MONT.

01.09.1978 – Oddanie do użytku kompleksu budynków dydaktycznych i administracyjno–gospodarczych Zespołu Szkół Technicznych.

01.09.1980 – Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (KOiW – Kalisz):
Technikum Elektronicznego na podbudowie szkoły podstawowej (radiotechnika i telewizja), Policealnego Studium Zawodowego w specjalności: radiotechnika i telewizja, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie – monter aparatury radiowo-telewizyjnej.

01.09.1980 – Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych Ogniska Pracy Pozaoświatowej.

01.09.1985 – Oddanie do użytku pełnowymiarowej Krytej Pływalni „DELFIN”

01.09.1996 – Oddanie do użytku Pawilonu Laboratoryjnego, „Zielonej Sali Gimnastycznej” i kortów tenisowych.

2002 – Podjęcie adaptacji pomieszczeń szkolnych przy ul. Poznańskiej na pomieszczenia Laboratorium Warsztatowego.

09.09 – 22.09.2002 – Praktyka 14 uczniów z Turyngii z Zella-Mehlis.

10.2002 – Ukazanie się tomiku wierszy maturzystów ZST Nasze poetyzowanie. 

12.10.2002 – Uroczystość 40 – lecia ZST. Wizyta Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.

2002 – „Otrzęsiny klas pierwszych”, wprowadzające uczniów do społeczności szkolnej, stają się stałym elementem tradycji Samorządu Uczniowskiego.

23.11.2002 – Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu: „Mechatronika w przemyśle i szkolnictwie zawodowym”

24.11.2002 – II Otwarte Mistrzostwa amatorów w Pływaniu Powiatu Ostrowskiego.

03.12 – 13.12. 2002 – Pobyt uczniów z Niemiec na warsztatach informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego z Hildburghausen.

29.01. 2003 – Przeprowadzenie bezpłatnego kursu komputerowego dla bezrobotnych z udziałem 14 uczestników.

21.02. 2003 – Uroczyste nadanie tytułu Ostrowianin Roku założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi ZST Waldemarowi Gostomczykowi.

1.03. 2003 – Zgłoszenie pierwszego formularza aplikacyjnego partnerskiej współpracy szkół Socrates Comenius w ramach integracji z Unią Europejską.

8-9.03. 2003 – IV Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Prometeusz.

22.03.2003 – Drzwi otwarte szkoły skierowane do absolwentów szkół gimnazjalnych.

2003 – Początek działalności pierwszych młodzieżowych miniprzedsiębiorstw pod opieką mgra inż. Janusza Wawrzyniaka.

12.05.2003 – Seminarium edukacyjne Miniprzedsiębiorstwa

2003 – IV edycja Konkursu Elektronik.

18-20.06.2003 – Wizyta nauczycieli w centrum szkolenia Zella-Mehlis w ramach programu Leonardo i Socrates.

09.2003 – Pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Boszkowie.

19.09 – 2.10.2003 – Wizyta szkoleniowa uczniów z Niemiec z Rohr-Kloster w ramach projektu Socrates Comenius.

04 – 20.11.2003 – Praktyka zagraniczna 15 uczniów ZST w Suhl w Turyngii

06-07.03.2004 – V Targi Edukacyjne Południowej Wielkopolski w kompleksie ZST .

18.03.2004 – V edycja Konkursu Elektronik pod hasłem: Uczenie przez praktyczne działanie. Jak się uczyć?

20.04.2004 – Konkurs Złota Lutownica.

2004 – Szkolenie uczniów w ośrodku Rohr-Kloster w ramach Programu Socrates Comenius.

10.2004 – Praktyka zawodowa 15 uczniów w Turyngii 3 tygodniowa – w ramach programu Leonardo.

05-06.03.2005 – VI Targi Edukacyjne połączone z dniami otwartymi szkoły.

07.04. 2005 – Zasadzenie drzewa papieskiego Jana Pawła II na dziedzińcu szkoły na zakończenie uroczystości upamiętniających życie i pontyfikat Wielkiego Polaka.

23.05.2005 – I Ostrowski Festiwal Nauki, Dzień Fizyki i Techniki w formie wykładów i pokazów w campusie ZST.

16 .10. 2005 – Inauguracja akademicka Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej (Działalność rozpoczął od 1998/99 w III LO w Kaliszu, kierunek elektronika i telekomunikacja. Od 1999 r. w ZST w Ostrowie). W 2003/04 odbyła się rekrutacja na kierunku informatyka ze specjalnościami mechatronika i teleinformatyka.

2005 – Praktyka uczniów z Niemiec w ZST w ramach programu Partnership Internationale (czteromiesięczna). Inicjatywa podjęta była w 2002 r. przez prof. Guntera Lange- menedżera projektu z Południowej Turyngii, w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci.

16.11.2005 – Spotkanie autorskie literata i absolwenta szkoły Witolda Banacha z uczniami – pasjonatami historii regionalnej i literatury science fiction.

04-05.03.2006  – VII Targi Edukacyjne. Organizatorzy: ZST, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Prometeusz.

22.03.2006 – III Regionalne Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Kreator 2006”.

2006 – Przyznanie tytułu Przyjaciela ZST dla Jutty Rapp – szefowej Biura Europejskiego Południowej Turyngii z siedzibą w Suhl.

01.06.2006 – Zainstalowanie na domenie szkoły witryny internetowej: „Zabytki sztuki ludowej na ziemi ostrowskiej – szlak Pawła Brylińskiego”.

Rok szkolny 2006/2007 – Nowe pracownie w szkole na sumę 426 000 zł.: komputerowa i centrum multimedialne X 2, CNC, systemów mikroprocesorowych oraz sterowników mikroprocesorowych.

25.09.2006 – Konferencja międzynarodowa „Powiat Ostrowski w UE- doświadczenia i plany na przyszłość” w campusie ZST.

03 – 04.03.2007 – VIII Targi Edukacyjne. Uroczyste nadanie tytułu Przyjaciel ZST dla edukatorów i działaczy z Turyngii: Harald Brueckner, Klaus Mueller, Gerd Czok. Otwarcie targów konferencją pt.: „Współpraca Powiatu Ostrowskiego z Turyngią w ramach europejskich projektów oświatowych.

3.04.2007 – Zajęcia z uczniami ZST prowadzone przez studentów organizacji AISEC pochodzących z Chin i Nigerii.

2007 – Targi Pracy skierowane do przyszłych absolwentów szkoły.

14.09.2007 – III Ostrowski Festiwal Nauki z warsztatami mechatronicznymi pod hasłem „Odpowiadamy na potrzeby XXI wieku”.

18.10.2007 – Seminarium poświęcone problematyce doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych pt.: „Wprowadzenie w świat pracy”.

22.10.2007 – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – wystawa miniatur wydawniczych w bibliotece szkolnej oraz złotych myśli o książce, bibliotece i czytaniu w całej szkole.

14.12.2007 – Konferencja „Edukacja zawodowa w kontekście wyzwań rynku pracy – spojrzenie z różnych perspektyw”.

17-19.03.2008 – Wystawa biblioteczna w ramach historii regionalnej: „Sztuka ludowa naszego regionu – rzeźby Pawła Brylińskiego (1814-1890)”.

2008 – Szkolna akcja krwiodawstwa pod kierunkiem mgr Pawła Jakubowskiego (100 uczniów oddało 40 litrów krwi).

24.09 – 30.09.2008 – IV Ostrowski Festiwal Nauki zorganizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.

07.03 –08.03.2009 – X Targi Edukacyjne na terenie szkoły pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Prometeusz.

05.06.2010 – Przyznanie dla ZST wyróżnienia w kategorii odpowiedzialny biznes na Ogólnopolskim Konkursie – Najlepsze Młodzieżowe Mini – przedsiębiorstwo.

12-13.03.2010 – XI Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej Prometeusz.

22.04.2010 – Nadanie medalu „Przyjaciel ZST” dla: Harald Brueckner – Dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego w Suhl, Klaus Mueller – Dyrektor Szkoły Zawodowej w Zella Mehlis i Gerd Czok – członek stowarzyszenia Partnership International.

09.2010 – Szkoła w trakcie procesu termomodernizacji, koszt inwestycji 5,4 mln zł.

2010 – Dyplom dla ZST za uczestnictwo w II Konkursie Wiedzy o UE. Organizator Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.

12.01.2011 – Uzyskanie przez szkołę 15 miejsca w Polsce oraz tytułu: „Najlepsze Technikum w Wielkopolsce” w XIII Rankingu Techników organizowanego przez czasopisma „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”.

18.01.2011 – Zakończenie termomodernizacji krytej pływalni Delfin na kwotę 1,5 mln zł.

16, 23, 30.03.2011 – Zajęcia politechniczne w szkole dla gimnazjalistów.

18.03.2011 – XII Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie ZAP-Edukacja. Hasło ekspozycji: „Edukacja drogą do kariery zawodowej”.

11.03.2011 – I miejsce z zakresu fizyki ucznia Piotra Potrasiaka za prezentację multimedialną zatytułowaną „Energia z atomu wzięta”, zademonstrowaną w ODN Kalisz.

12.04.2011 – Konferencja nt.: „Perspektywy szkolnictwa zawodowego w aspekcie nowych podstaw programowych do przedmiotów zawodowych”.

2011 – III miejsce gazetki Chwazstek w Polsce na „XVI Forum Pismaków”, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

20.04. 2011 – Przyznanie ZST tytułu Szkoły Odkrywców Talentów przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

2011 – XII edycja Konkursu Elektronik Roku (od 1999 r.)

2011 – VIII edycja Konkursu Informatycznego Cyborg (od 2004 r.)

2011 – Eliminacje Okręgowe XLIV Olimpiady Innowacji Technicznych.

08–21.05.2011 – Staż 15 uczniów w Sonnenberg z automatyki, hydrauliki, pneumatyki, sterowników i frezowania – Europass.

10.2011 – Udział uczniów klas IV w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym CEO „Młodzi głosują” .

Rok szkolny 2011/2012 – Udział uczniów w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

10.01.2012 – Zajęcie przez szkołę 27 miejsca w kraju i 3 w Wielkopolsce, w XIV Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

17-18.03.2012 – XIII Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego zorganizowane na terenie szkoły przez Stowarzyszenie ZAP – edukacja, pod hasłem: „Aby człowiek był silny, należy go uczyć”.

31.08.2012 – Uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych.

Rok szkolny 2012/13

01.09.2012 – Uruchomienie nowego zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wdrożenie reformy szkolnictwa zawodowego w klasach I.

24.10.2012 – Spotkanie okolicznościowe „Szkolne Zaduszki” przygotowane przez uczniów.

26.10.2012 – Wręczenie Stypendiów Starosty pięciu uczniom ZST.

12.2012 – Wizyta studentów z Australii i Indonezji w ramach projektu AIESEC.

12.2012 – Sekcja Lekkiej Atletyki zajęła 34 miejsce w województwie, na 500 szkół. Szkoła otrzymała Zbiorową Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej.

01.2013 – Technikum Nr 1 w ZST zajęło 9 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych –Technikum 2013 i 105 miejsce w Rankingu Maturalnym Technikum.

1.03.2013 – Zajęcie II miejsca w Polsce przez Wojciecha Urbana w XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

21.03.2013 – Podpisanie umowy o współpracy z Państwową  Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu

23.03.2013 – Udział Konrada Szymendery w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.

12.04.2013 – Szkolne Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa zdobyły IV m. i wyróżnienie w finale konkursu PRODUKCIK 2013.

18.04.2013 – Odbył się szkolny konkurs Elektronik 2013, w którym gościnnie brali udział przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych PAN.

23.04.2013 – Na terenie szkoły odbyły się II Mistrzostwa Szkół Powiatu Ostrowskiego w SCRABBLE.

04.2013 – Rekordowa ilość uczniów ZST brała udział w finale Olimpiady Innowacji Technicznych: 4 laureatów i 19 finalistów zdobyło wolny wstęp na studia.

05.2013 – Udział 25 uczniów w stażu w Plymouth w Anglii i w Sonnebergu w Niemczech.

 

Rok szkolny 2013/14

01.09.2013 – Wdrożenie reformy szkolnictwa zawodowego w klasach II technikum.

01.09.2013 – Wprowadzenie e-dziennika.

27.09.2013 – Wręczenie Stypendium Starosty uczniom Technikum Nr 1 (T. Kwiatkowski, D. Marszałkiewicz, P. Portasiak, W. Urban).

05.10.2013 – Wizyta starosty zaprzyjaźnionego powiatu Sonnenberg: Christine Zitzmann.

18.10.2013 – Nadanie przez MEN tytułu HONOROWY PROFESOR OŚWIATY nauczycielowi ZST, Panu mgr. inż. Ryszardowi Dolacie.

21.10.2013 – W auli ZST odbyły się okręgowe zawody tańca młodzieżowego „Freedstyle School Battle”.

06.12.2013 – Wizyta studentów z Wietnamu i Indii w ramach AIESEC (po raz siódmy).

12.2013 – Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Poznańską w zakresie kształcenia zawodowego Czas Zawodowców.

12.2013 – W auli ZST odbyła się sesja międzynarodowego projektu Sci-Tech Challenge.

01.2014 – Pierwsza zewnętrzna ewaluacja szkoły przez Kuratorium Oświaty, zakończona oceną: bardzo dobry.

08.01.2014 – Historyczne wydarzenie w skali kraju: z auli ZST przeprowadzono bezpośrednią łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną z japońskim kosmonautą Koichi Wakata.

01.2014 – Technikum Nr 1 w ZST zdobyło tytuł „Złotej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu Technikum 2014, zajmując 62 miejsce w kraju. W rankingu Szkół Olimpijskich Technikum Nr 1 zajęło 121 miejsce (jako druga szkoła techniczna w Polsce).

16.01.2014 – Drużyna ZST brała udział w finale konkursu Sci-Tech Challenge 2014.

21.02.2014 – Fundacja Zaawansowanych Technologii przyznała ZST tytuł „Szkoły E(x)plory 2014”.

23.02.2014 – Miłosz Fluder został Mistrzem Polski Juniorów w kickboxingu.

24.02.2014 – Hubert Końca zajął 187 miejsce (na 24 tys. uczestników) w Olimpiadzie Języka Angielskiego.

28.02.2014 – Uczniowie ZST zajęli I, II, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym.

22.03.2014 – Błażej Busza zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.

04.04.2014 – Odbył się kolejny szkolny konkurs informatyczny CYBORG.

10.04.2014 – Odbyła się XV edycja szkolnego konkursu ELEKTRONIK (do tej pory wzięło w nim udział ponad 1 000 uczniów).

04.2014 – Kapituła Medalu Przyjaciel ZST uhonorowała następujące osoby: Paweł Rajski, Jacek Bogusz, Wiesław Małuszek, Bernard Jędrzejewski, Wiesław Okrój, Michał Szymczak, Tomasz Franc, Bartosz Piórek, Szymon Pietraszek.

05.2014 – Zespół ZST brał udział w europejskim finale Skills for the Future, wykonali samochodowy podgrzewacz do napojów.

23.05.2014 – Kolejni uczniowie ZST biorący udział w finale Olimpiady Innowacji Technicznych (6 laureatów i 9 finalistów) zdobyli wolny wstęp na studia.

05.2014 – Młodzież ZST realizuje projekt dla przedszkoli „Duże Dzieci Małym Dzieciom”.

30.05.2014 – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo uzyskało tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu PRODUKCIK 2014.

06.2014 – Szkoła otrzymała mobilną pracownię komputerową (30 laptopów) z projektu Czas zawodowców.

06.2014 – Pięciu nauczycieli zdobyło tytuł Nauczyciela dyplomowanego,  64%  nauczycieli ZST ma ten tytuł.

06.2014 – Wyremontowano sale nr 24, 137 ,104 ,105 i łazienki przy auli.

 

Rok szkolny 2014/15

01.09.2014 – Początek wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego w klasach III. Zakupiono sprzęt do pracowni specjalistycznych za 100 tys. złotych.

01.09.2014 –  Drugi rok funkcjonuje e-dziennik.

09.2014 – Szkolna gazeta „ChwaZSTek” zajęła V miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Gazet Szkolnych.

09.2014 – Tomasz Krakowski otrzymał Stypendium Premiera.

13.11.2014 – Po raz kolejny 70 uczniów ZST oddało honorowo krew w auli ZST.

10.2014 – Uczniowie kl.II i III biorą udział w projekcie Czas zawodowców, odbywają praktyki w przedsiębiorstwach i tygodniowe staże w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

12.2014 – Wizyta studentów z Brazylii, Gruzji i Kolumbii w ramach projektu AIESEC.

09.01.2015 – Szkolny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 25 tysięcy na sprzęt medyczny.

01.2015 – Technikum Nr 1 w ZST zajęło 31 miejsce w Polsce w Rankingu Technikum 2015 i otrzymało tytuł Złotej Szkoły (po raz drugi).

01.2015 – Szkoła otrzymała 300 000 zł na realizację staży zagranicznych (dla 60 uczniów)  w Hildburghausen, Rohr-Kloster i Plymouth.

04.03.2015 – Tomasz Krakowski zakwalifikował się do finału Olimpiady Wiedzy Technicznej.

27.03.2015 – Odbył się XII Szkolny Konkurs Informatyczny CYBORG.

13.04.2015 – 46 uczniów wzięło udział w szkolnym konkursie ELEKTRONIK. Tytuł Superelektronika zdobył Marcin Staszewski.

22.04.2015 – Drużyna ZST zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie J. angielskiego.

27.05.2015 – Krótkofalowiec Błażej Busza koordynował akcję ratowniczą w Nepalu po trzęsieniu ziemi.

29.05.2015 – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo zdobyło wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu PRODUKCIK 2015.

05.2015 – Do matury przystąpiło 139 osób, zdały 123 osoby (88,5%), średnia krajowa 74%.

01.06.2015 – Czternastu uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych, brali udział w uroczystości wręczenia pucharów w Warszawie.

12.06.2015 – ZST zajęło I miejsce w rywalizacji sportowej szkół powiatowych i XVIII miejsce w LA w Wielkopolsce.

06.2015 – Współpraca nauczycieli ZST z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Wydawnictwem WSiP (Ryszard Dolata, Adrian Mikołajczak, Piotr Goździaszek).

06.2015 – ZST zajęło I miejsce w rywalizacji sportowej szkół powiatowych i XVIII miejsce w LA w Wielkopolsce.

 

Rok szkolny 2015/16

09.2015 – 12 uczniów przebywało na stażu zawodowym w Anglii.

09.2015 – Szkolna gazeta „ChwaZSTek” zajęła VII miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie „Forum Pismaków”.

17.09.2015 – Dyrektor Eugeniusz Namysł wizytował grupę 10 mechatroników ZST przebywającą na stażu w Hildburghausen w Niemczech.

05.11.2015 – 70 uczniów oddało honorowo krew w auli (25. akcja prowadzona w ZST).

05.01.2016 – Gościliśmy studentów z Maroka i Gwatemali w ramach projektu AIESEC.

22.01.2016 – Technikum Nr 1 w ZST zajęło 74 miejsce w Polsce w Rankingu Technikum i otrzymało tytuł „Złotej Szkoły 2016”(po raz trzeci). W rankingu maturalnym 62 miejsce w Polsce.

27.01.2016 – Zespół dwunastu uczniów wygrał konkurs „Poznaj Swój Powiat Ostrowski”.

01.2016 – Siedemdziesięciu wolontariuszy ZST w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrało 32 tysiące na sprzęt medyczny.

23.02.2016 – Podpisanie umowy partnerskiej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. 

09.03.2016 – Drużyna ZST zajęła II miejsce w finale konkursu „Sci-Tech Challenge 2016”.

14.03.2016 – W auli odbyły się I Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Policealnych”.

16.03.2016 – Ponad 100 uczniów oddało honorowo krew w auli ZST.

18.03.2016 – Odbył się szkolny konkurs informatyczny CYBORG pod hasłem „Woda i wiatr to energia bez wad”.

05.04.2016 – Drużyna ZST zajęła III miejsce w Rejonie Kalisz w piłce siatkowej.

09.04.2016 – Grzegorz Gorzaniak zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Fizyczne ścieżki”; Dorota Skowronek – IV miejsce w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym.

14.04.2016 – Katarzyna Juszczak brała udział w finale ogólnopolskim języka angielskiego „Pokaż nam język”.

20.04.2016 – Wizyta Pana Starosty Pawła Rajskiego w Obozie Młodzieżowym ZST w Boszkowie koło Leszna.

22.04.2016 – Zespół ZST zajął IV miejsce w ogólnopolskim konkursie „Energia przyszłości”.

05.2016 – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo zdobyło wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu PRODUKCIK 2016.

05.2016 – Sekcja Lekkiej Atletyki zajęła 29 miejsce w Wielkopolsce. 

05.2016 – uruchomienie drugiej pracowni energii odnawialnej (ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) w PAWILONIE. 

31.05.2016 – Dziewięcioro uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych: G. Gorzaniak, J. Jędrzejewski, H. Danielczak, M. Zwierz, J. Danielczak, A. Bąk, A. Kuczer, M. Szydłowski, O. Nowacka.

 

Rok szkolny 2016/17

30.09.2016 – Wręczenie Stypendiów Starosty dla uczniów szkół średnich, także dla Technikum Nr 1 (D. Cicharski, G. Gorzaniak, J. Jędrzejewski, R. Szymanowski).

07.10.2016 – Michał Zwierz został finalistą Konkursu Naukowego E(x)plory 2016.  

12.10.2016 – Odbyło się oficjalne otwarcie Szkolnego Kompleksu Sportowego o powierzchni 2 500m2  (dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia i kort tenisowy).  

22.10.2016 – W auli ZST odbyła się Ogólnopolska Konferencja Programu ARISS. 

29.11.2016 – Uroczystość wręczenia Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego Grzegorzowi Gorzeniakowi.

11.2016 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Mateusz Ratajczak.

12.2016 – Uczniowie ZST zebrali 62 kg monet groszowych w akcji „Góra Grosza”.

01.2017 – Technikum Nr 1 zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu Technikum, zajęło 177 miejsce w kraju.

01.2017 – Szkolna grupa WOŚP zebrała 47 tys. na sprzęt medyczny.

13.02.2017 – Studenci z Kanady i Chin prowadzili warsztaty językowe dla 130 uczniów ZST.

06.03.2017 – Jakub Jędrzejewski i Michał Zwierz zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „ Fizyczne Ścieżki” za pracę -silnik mikrofalowy.

20.03.2017 – Odbył się coroczny szkolny konkurs „Złota Lutownica”.

03.2017 – II miejsce w konkursie Unii Europejskiej (EUCYS) zdobył Jakub Jędrzejewski za pracę – „Cewka Tesli o podwójnym rezonansie”.

03.2017 – Filip Tomczyk zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.

10.04.2017 – Na corocznym konkursie ELEKTRONIK zaprezentowano 42 prace w tym: bioniczna dłoń, drukarka Braille’a, frezarka CNC.    

21.04.2017 – II miejsce w kraju w konkursie „E-mobilność ” zdobył zespół ZST.

27.04.2017 – Podsumowanie powiatowych TECHNOGRANTÓW, w których wzięło udział 10 zespołów ZST.

31.05.2017 – Sportowcy lekkiej atletyki ZST zajęli III miejsce w Finale Wojewódzkim LICEALIADY w LA.

05.2017 – Do matury przystąpiło 190 uczniów, w pierwszym terminie zdało 91%, po prawkach 98%. 

01.06.2017 – Święto Sportu Szkolnego. Gościem był Prezydent Europejskiej Federacji SUMO – Pan Dariusz Rozum. Nasi uczniowie zaprezentowali walki sumo i kickboxingu: Dariusz Barczak – brązowy medalista Mistrzostw Świata w Kickboxingu, Bartosz Wojciechowski – złoty medalista Mistrzostw Europy w SUMO, Michał Fabiański – srebrny medalista Mistrzostw Europy w SUMO.   

06.2017 – T. Płóciennik, K. Kamiński, F. Tomczyk, J. Oleszczuk zostali wyróżnieni w finale Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Przedsiębiorstwo.

06.2017 –  Ukazały się dwa podręczniki do nauki zawodu – technik mechatronik (WSiP), których autorami są nauczyciele ZST: Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak.

2016 -2017 – w programie „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów Powiatu Ostrowskiego” wzięło udział 67 uczniów ZST, którzy odbyli staże w Niemczech i Anglii.

 

Rok szkolny 2017/18

01.09.2017 – W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 wzięło udział 239 uczniów klas pierwszych, w tym 80 spoza Powiatu Ostrowskiego.  

25.09.2017 – Jakub Jędrzejewski otrzymał stypendium Premiera.

11.10.2017 – Wicedyrektor mgr Magdalena Wojtasz otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

14.10.2017 – Start balonu stratosferycznego z boiska ZST podczas Ogólnopolskiej Konferencji ARISS.

20.10.2017 – Finał Konkursu Naukowego E(x)plory 2017 w Gdyni, w którym zwycięzcami plebiscytu Innowator Jutra zostali Jakub Jędrzejewski i Michał Zwierz.

31.10.2017 – Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Centrum Kształcenia Praktycznego na ulicy Wojska Polskiego, w którym będą się kształcić uczniowie ZST.

09.11.2017 – Drużyna ZST zajęła III miejsce w Rejonie Kalisz w tenisie stołowym.

14.11.2017 – W auli ZST uczniowie oddawali honorowo 30 litrów krwi.

16.11.2017 – XIX LIcealiada, w której drużyna pływaków ZST zajęła IV miejsce, a unihokeja III miejsce.

12.12.2017 – Michał Zwierz otrzymał Stypendium Marszałka Województwa.

10.01.2018 – Technikum Nr 1 w ZST otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2018” zajmując 213 miejsce w kraju. W rankingu Matury – dokładnie 100 miejsce.

01.2018 – Szkolna grupa WOŚP zebrała kolejną rekordową kwotę 51 000 zł na zakup sprzętu medycznego.

05.04.2018 – Maciej Kozieras  zajął X miejsce w etapie centralnym III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energii Odnawialnej.

15.04.2018 – Grzegorz Gorzaniak i Bogumił Skoczylas zajęli II miejsce w konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS i zdobyli nominację do SWISS TALENT FORUM 2019 w Szwajcarii.

17.04.2018 – Odbył się szkolny konkurs ELEKTRONIK, w którym główną nagrodę Starosty Ostrowskiego zdobył zespół: G. Gorzaniak, B. Skoczylas, M. Porczyńska.

26.04.2018 – II edycja powiatowych Techno-Grantów, w której pięć zespołów ZST otrzymało 10 000zł .

13-18.05.2018 – Jakub Jędrzejewski przebywał w Stanach Zjednoczonych w Pittsburgu na międzynarodowym konkursie INTEL ISEF, gdzie zdobył tytuł finalisty.

06.06.2018 – Zespół ZST pod opieką mgr Celiny Krzyżańskiej brał udział w finale PRODUKCIK 2018.

07.06.2018 – Dwanaścioro uczniów ZST otrzymało tytuł Laureata i Finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (J. Baraniak, K. Kolasiński, M. Fischer, M. Bartela, B. Ciszek, A. Błaszczyk, A. Dera, J. Jędrzejewski, F. Tomczyk, K. Kaliński, M. Porczyńska, G. Gorzeniak).

09.06.2018 – Patryk Markowski zdobył III miejsce w finale Kaliskiego Konkursu Informatycznego.

15.06.2018 – Drużyna ZST zajęła II miejsce w lekkiej atletyce w finale XIX LICEALIADY, w tym I miejsce w sztafecie 4 x 100.

21.06.2018 – Odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji ITAG 2018 w Katowicach, w których Filip Tomczyk i Jakub Jędrzejewski zdobyli brązowy medal.  

27.06.2018 – Grzegorz Gorzeniak, Kamil Kaliński, Małgorzata Porczyńska, otrzymali w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej  tytuł Młody Innowator.

06.2018 – Zespół ZST pod kierunkiem dr inż. Pawła Sobczaka zdobył I miejsce w Rzeszowie  w Konkursie Młodych Inżynierów MECHATRON 2018.

06.2018 – Błażej Pawłowski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego.

06.2018 – II miejsce w powiecie zajęła szkolna gazeta „ChwaZSTek”.

2018 – ZST otrzymało 540 000 zł na realizację staży zagranicznych dla uczniów.

2017/2018 – Wyremontowano i doposażono kolejne pracownie specjalistyczne: sala komputerowa nr 2, sala grafiki komputerowej MEDIA, sala komputerowa nr 137, sala elektroniki nr 105, sala energetyki odnawialnej nr 220.

 

Rok szkolny 2018/19

01.09.2018 – Naukę w siedmiu klasach I rozpoczęło 250 uczniów. Po raz pierwszy zajęcia dla klas III i IV odbędą się w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego.

25.09.2018 – Dr inż. Paweł Sobczak został Wielkopolskim Nauczycielem Roku.

26.09.2018 – Pięciu najlepszych uczniów ZST otrzymało Stypendium Starosty: W. Miller, J. Jędrzejewski, M. Kozieras, K. Kaliński, M. Fabianowski (sportowiec).

13.10.2018 – Z okazji Dnia Nauczyciela Nagrodę Starosty otrzymali: Anna Opłocka , Paweł Sobczak, Nagrodę Kuratora – Sławomir Szymanowski, Nagrodę MEN – Eugeniusz Namysł.

20.10.2018 – Kolejna Konferencja ARISS, na której referat wygłosił znany redaktor – popularyzator nauki, Pan Wiktor Niedzicki, a studenci Koła Astronautycznego z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali model satelity PW-SAT2, który będzie wystrzelony w kosmos w grudniu 2018 roku.

26.10.2018 – Filip Tomczyk i Jakub Jędrzejewski zostali finalistami Konkursu Młodych Naukowców E(x)plory Gdynia 2018, prezentowali pracę – reaktor syntezy termojądrowej.

27.10.2018 – W auli ZST odbyła się akademia z okazji 40-lecia oddania do użytku budynków dydaktycznych przy ul. Poznańskiej (szkoła ma 56 lat). Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Roberta Matuszewskiego (absolwenta ZST). Wręczono 26 pamiątkowych Medali 40-lecia osobom zasłużonym dla ZST. Wśród gości obecny był budowniczy szkoły Pan Waldemar Gostomczyk oraz Łukasz Mikołajczyk –Senator RP (absolwent ZST).

09.11.2018 – Uroczystości szkolne z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

12.2018 – Drużyna ZST zajęła III miejsce w unihokeju w finale wojewódzkim XX LICEALIADY.

01.2019 – Technikum Nr 1 w ZST zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2019” zajmując 206 miejsce w kraju. W Rankingu Matury 85 miejsce.

02.2019 – Siedem zespołów ZST otrzymało 20 000 zł dofinansowania w ramach powiatowych Techno-Grantów.

02.2019 – Zespół ZST po raz czwarty wygrał konkurs „Poznaj swój Powiat Ostrowski”.

03.2019 – W szkole gościli studenci z Rosji i Maroka w ramach projektu AIESEC.

03.2019 – W IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energii Odnawialnej VIII miejsce zajął Przemysław Andrzejczak.

06.03.2019 – Bogumił Skoczylas i Grzegorz Gorzaniak reprezentowali Polskę na Międzynarodowym Konkursie Swiss Talent Forum 2019 w Szwajcarii.

23.03.2019 – W Grudziądzu odbyło się Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, na którym Filip Tomczyk zajął I miejsce.

29.03.2019 – Odbył się XVI szkolny konkurs CYBORG, w którym wzięło udział 92 uczniów.

11.04.2019 – W jubileuszowym XX finale szkolnego konkursu ELEKTRONIK główną nagrodę zdobyła praca pt. „Robot humanoidalny”.

24.04.2019 –W finale powiatowego konkursu Techno-Granty tytuł Techno-Innowator otrzymali: F. Tomczyk, K. Oleszczuk, T. Płóciennik, a tytuł Techno-Kreator: M. Wasielewski, J. Galińska, K. Szczepaniak.

05.2019 – W Finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 15 uczniów ZST zdobyło dwa drugie miejsca i cztery wyróżnienia (W. Kolasiński, O. Domagała, M. Owczarz, B. Owczarz, K. Stępień, K. Gąsiorek. D. Krzyżaniak, J. Oleszczuk, K. Kaliński, F. Tomczyk, T. Płóciennik, M. Wasielewski, J. Gakińska, K. Szczepaniak, M. Nieruchalski).

03.06.2019 – W Warszawskim Domu Technika NOT sześciu uczniom ZST wręczono tytuły Młody Innowator 2018/19 ( B. Owczarz, M. Owczarz, F. Tomczyk, K. Kaliński, T. Płóciennik, J. Oleszczuk). Nagrodę specjalną Prezesa NOT otrzymali J. Jędrzejewski i F. Tomczyk.

05.06.2019 – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Hand – To-Hand brało udział w finale konkursu PRODUKCIK 2019 w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

06.2019 – W egzaminie zawodowym brało udział 475 osób, zdało 84%.

2018/2019 – Uruchomiono nową pracownię komputerową w sali nr 12, zakupiono nowoczesny sprzęt pomiarowy do pracowni elektroniki 106 i 107, szkoła otrzymała sześć kompletnych zestawów sterowników od firmy MITSUBISHI, wykonano remont sali komputerowej nr 55.

30.08.2019 – Zakończono I etap kapitalnego remontu korytarza na parterze budynku głównego (koszt 450 000 zł).

2018/2019 – W stażach zagranicznych w Niemczech i Anglii wzięło udział 50 uczniów.

  

Rok szkolny 2019/20

01.09.2019 – Naukę w Technikum Nr 1 rozpoczyna 375 uczniów w 11 klasach pierwszych. Pięć oddziałów po szkole podstawowej i sześć po gimnazjum. Drugi rok prowadzone będą zajęcia specjalistyczne w CKP dla mechatroników, grafików komputerowych i energetyków. ZST otrzymało dodatkowe cztery sale lekcyjne w budynku przy ul.Wolności.

5-6.09.2019 – Uczniowie ZST prezentowali swojego  robota humanoidalnego na sympozjum „Sztuczna Inteligencja” w Krakowie.

04.10.2019 – Pięciu uczniów Technikum Nr 1 otrzymało Stypendium Starosty: K. Adamczewski, B. Baut, M. Matuszak, W. Muller, A. Ratajek.

10.2019 – Uczniowie: Kamil Kaliński, Tomasz Płóciennik i Filip Tomczyk brali udział w Telewizji Śniadaniowej TVN , gdzie prezentowali robota humanoidalnego NEO.

07.10.2019 – Dzieci z przedszkola „Tęcza” brały udział w spotkaniu „Świat techniki” prowadzonym w ZST przez uczniów.

16.10.2019 – Uczniowie ZST konstruktorzy robota NEO zdobyli platynowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków SWIS w Warszawie.

25.10.2019 – Cztery zespoły (8 uczniów) brały udział w Finale Konkursu Naukowego E(x)plory. ZST jako jedyna szkoła w Polsce otrzymała tytuł „Szkoły E(x)plory 2019” i nagrodę 3 000zł.

10.2019 – Trzech uczniów ZST, na trzynastu z Wielkopolski, otrzymało stypendium MEN: K. Kaliński, J. Jędrzejewski, T. Płóciennik.

26.11.2019 – Drużyna ZST zajęła II miejsce w Finale Rejonu Kalisz w Piłce Ręcznej.

12.12.2019 –  Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymali: F. Tomczyk, K. Kaliński, T. Płóciennik.

01.2020 – Technikum Nr 1 w ZST zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” w Ogólnopolskim Rankingu Technikum, zajmując 125 miejsce (awans o 80 miejsc). W Rankingu Matury – 30 miejsce (awans o 55 miejsc).

12.01.2020 – Szkolna grupa WOŚP pobiła kolejny rekord zbierając 67 500 zł na sprzęt medyczny.

25.02.2020 – Uczniowie ZST wzięli udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki”, zebrali kwotę 1 000 zł.

12.03.2020 – Zawieszono zajęcia szkolne z powodu epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. W późniejszym terminie wprowadzono nauczanie zdalne.

04.2020 – Osiem zespołów uczniowskich otrzymało granty w wysokości 18 400 zł na wykonanie projektów w ramach powiatowego projektu „Techno-Granty”.

05.2020 – Dwa zespoły ZST brały udział (zdalnie) w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Social Innowation Relay 2020”.

05.2020 – Odbyła się matura mimo epidemii. Zdawalność była bardzo wysoka – 93% (bez poprawek).

06.2020 – W ogólnopolskim konkursie PRODUKCIK 2020 sześcioro uczniów otrzymało tytuł finalisty: A. Panas , P. Nowakowski, J. Świtała, M. Kociński, K. Fras, J. Grzęda.

06.2020 – Mimo epidemii przeprowadzono Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Piętnastu uczniów zostało finalistami: K. Kamiński, J. Izydorczyk, K. Adler, P. Markowski, T. Musiał, T. Górecki, B. Nowacki, K. Karwik, M. Borowicz, T. Madajka, F. Szafraniak, J. Zmyślony, B. Jarczak, M. Kłakulak, M. Koło.

26.06.2020 – Odbyło się wręczanie świadectw na boisku szkolnym, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Z powodu epidemii uczniowie mieli zdalne nauczanie przez ¼ roku szkolnego. 125 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Prymusem szkoły został Jakub Rosiński (średnia 5,92).

2019/2020 – ZST osiągnęło największy sukces sportowy – zajęło XVIII miejsce w klasyfikacji LICEALIADY Województwa Wielkopolskiego.

08.2020 – Przeprowadzono kapitalny  remont sali nr 7, jadalni, sali TCA. Zakończono II i III etap remontu korytarzy na parterze budynku głównego.

31.08.2020 – W związku z przejściem na emeryturę – dyrektor Eugeniusz Namysł zakończył pełnienie obowiązków. Nowym dyrektorem na rok szkolny 2020/21, powołanym przez Starostę, została Pani Magdalena Wojtasz. 

historia szkoły

Przewiń do góry Skip to content