historia

zespołu szkół technicznych

Informacje zebrane na podstawie PAMIĘTNIKA ZJAZDOWEGO - od szkoły przyzakładowej do najlepszego technikum w Wielkopolsce

01.09.1962 – Powołanie Trzyletniego Technikum dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w Warszawie w specjalnościach: aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka.

01.09.1964 – Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu w zawodach: monter automatyki przemysłowej i radiomonter.

01.09.1969 – Otwarcie Państwowej Szkoły Technicznej dla Pracujących na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego w specjalności – pomiary przemysłowe i automatyka.

01.09.1969 – Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych dla Pracujących Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W skład Zespołu Szkół Zawodowych weszły:
Zasadnicza  Szkoła Zawodowa, Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Państwowa Szkoła Techniczna.

01.09.1972 – Otwarcie Liceum Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrowie Wielkopolskim.

01.09.1972 – Otwarcie Warsztatu Szkolnego na terenie Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim.

30.11.1973 – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Wręczenie sztandaru szkoły.

01.02.1976 – Powołanie Średniego Studium Zawodowego Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA-ZAP-MONT”.

26.02.1976 – Zmiana dotychczasowej nazwy Zespół Szkół Zawodowych dla Pracujących na Zespół Szkół Technicznych Wielkopolskich Zakładów Automatyki Kompleksowej „MERA–ZAP–MONT”.

01.09.1977 – Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zakładów Sprzętu Mechanicznego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego do Zespołu Szkół Technicznych MPM WZAK MERA-ZAP-MONT.

01.09.1978 – Oddanie do użytku kompleksu budynków dydaktycznych i administracyjno–gospodarczych Zespołu Szkół Technicznych.

01.09.1980 – Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (KOiW – Kalisz):
Technikum Elektronicznego na podbudowie szkoły podstawowej (radiotechnika i telewizja), Policealnego Studium Zawodowego w specjalności: radiotechnika i telewizja, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie – monter aparatury radiowo-telewizyjnej.

01.09.1980 – Powołanie przy Zespole Szkół Technicznych Ogniska Pracy Pozaoświatowej.

01.09.1985 – Oddanie do użytku pełnowymiarowej Krytej Pływalni „DELFIN”

01.09.1996 – Oddanie do użytku Pawilonu Laboratoryjnego, „Zielonej Sali Gimnastycznej” i kortów tenisowych.

2002 – Podjęcie adaptacji pomieszczeń szkolnych przy ul. Poznańskiej na pomieszczenia Laboratorium Warsztatowego.

09.09 – 22.09.2002 – Praktyka 14 uczniów z Turyngii z Zella-Mehlis.

10.2002 – Ukazanie się tomiku wierszy maturzystów ZST Nasze poetyzowanie. 

12.10.2002 – Uroczystość 40 – lecia ZST. Wizyta Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.

2002 – „Otrzęsiny klas pierwszych”, wprowadzające uczniów do społeczności szkolnej, stają się stałym elementem tradycji Samorządu Uczniowskiego.

23.11.2002 – Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu: „Mechatronika w przemyśle i szkolnictwie zawodowym”

24.11.2002 – II Otwarte Mistrzostwa amatorów w Pływaniu Powiatu Ostrowskiego.

03.12 – 13.12. 2002 – Pobyt uczniów z Niemiec na warsztatach informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego z Hildburghausen.

29.01. 2003 – Przeprowadzenie bezpłatnego kursu komputerowego dla bezrobotnych z udziałem 14 uczestników.

21.02. 2003 – Uroczyste nadanie tytułu Ostrowianin Roku założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi ZST Waldemarowi Gostomczykowi.

1.03. 2003 – Zgłoszenie pierwszego formularza aplikacyjnego partnerskiej współpracy szkół Socrates Comenius w ramach integracji z Unią Europejską.

8-9.03. 2003 – IV Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Prometeusz.

22.03.2003 – Drzwi otwarte szkoły skierowane do absolwentów szkół gimnazjalnych.

2003 – Początek działalności pierwszych młodzieżowych miniprzedsiębiorstw pod opieką mgra inż. Janusza Wawrzyniaka.

12.05.2003 – Seminarium edukacyjne Miniprzedsiębiorstwa

2003 – IV edycja Konkursu Elektronik.

18-20.06.2003 – Wizyta nauczycieli w centrum szkolenia Zella-Mehlis w ramach programu Leonardo i Socrates.

09.2003 – Pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Boszkowie.

19.09 – 2.10.2003 – Wizyta szkoleniowa uczniów z Niemiec z Rohr-Kloster w ramach projektu Socrates Comenius.

04 – 20.11.2003 – Praktyka zagraniczna 15 uczniów ZST w Suhl w Turyngii

06-07.03.2004 – V Targi Edukacyjne Południowej Wielkopolski w kompleksie ZST .

18.03.2004 – V edycja Konkursu Elektronik pod hasłem: Uczenie przez praktyczne działanie. Jak się uczyć?

20.04.2004 – Konkurs Złota Lutownica.

2004 – Szkolenie uczniów w ośrodku Rohr-Kloster w ramach Programu Socrates Comenius.

10.2004 – Praktyka zawodowa 15 uczniów w Turyngii 3 tygodniowa – w ramach programu Leonardo.

05-06.03.2005 – VI Targi Edukacyjne połączone z dniami otwartymi szkoły.

07.04. 2005 – Zasadzenie drzewa papieskiego Jana Pawła II na dziedzińcu szkoły na zakończenie uroczystości upamiętniających życie i pontyfikat Wielkiego Polaka.

23.05.2005 – I Ostrowski Festiwal Nauki, Dzień Fizyki i Techniki w formie wykładów i pokazów w campusie ZST.

16 .10. 2005 – Inauguracja akademicka Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej (Działalność rozpoczął od 1998/99 w III LO w Kaliszu, kierunek elektronika i telekomunikacja. Od 1999 r. w ZST w Ostrowie). W 2003/04 odbyła się rekrutacja na kierunku informatyka ze specjalnościami mechatronika i teleinformatyka.

2005 – Praktyka uczniów z Niemiec w ZST w ramach programu Partnership Internationale (czteromiesięczna). Inicjatywa podjęta była w 2002 r. przez prof. Guntera Lange- menedżera projektu z Południowej Turyngii, w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci.

16.11.2005 – Spotkanie autorskie literata i absolwenta szkoły Witolda Banacha z uczniami – pasjonatami historii regionalnej i literatury science fiction.

04-05.03.2006  – VII Targi Edukacyjne. Organizatorzy: ZST, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Prometeusz.

22.03.2006 – III Regionalne Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Kreator 2006”.

2006 – Przyznanie tytułu Przyjaciela ZST dla Jutty Rapp – szefowej Biura Europejskiego Południowej Turyngii z siedzibą w Suhl.

01.06.2006 – Zainstalowanie na domenie szkoły witryny internetowej: „Zabytki sztuki ludowej na ziemi ostrowskiej – szlak Pawła Brylińskiego”.

Rok szkolny 2006/2007 – Nowe pracownie w szkole na sumę 426 000 zł.: komputerowa i centrum multimedialne X 2, CNC, systemów mikroprocesorowych oraz sterowników mikroprocesorowych.

25.09.2006 – Konferencja międzynarodowa „Powiat Ostrowski w UE- doświadczenia i plany na przyszłość” w campusie ZST.

03 – 04.03.2007 – VIII Targi Edukacyjne. Uroczyste nadanie tytułu Przyjaciel ZST dla edukatorów i działaczy z Turyngii: Harald Brueckner, Klaus Mueller, Gerd Czok. Otwarcie targów konferencją pt.: „Współpraca Powiatu Ostrowskiego z Turyngią w ramach europejskich projektów oświatowych.

3.04.2007 – Zajęcia z uczniami ZST prowadzone przez studentów organizacji AISEC pochodzących z Chin i Nigerii.

2007 – Targi Pracy skierowane do przyszłych absolwentów szkoły.

14.09.2007 – III Ostrowski Festiwal Nauki z warsztatami mechatronicznymi pod hasłem „Odpowiadamy na potrzeby XXI wieku”.

18.10.2007 – Seminarium poświęcone problematyce doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych pt.: „Wprowadzenie w świat pracy”.

22.10.2007 – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – wystawa miniatur wydawniczych w bibliotece szkolnej oraz złotych myśli o książce, bibliotece i czytaniu w całej szkole.

14.12.2007 – Konferencja „Edukacja zawodowa w kontekście wyzwań rynku pracy – spojrzenie z różnych perspektyw”.

17-19.03.2008 – Wystawa biblioteczna w ramach historii regionalnej: „Sztuka ludowa naszego regionu – rzeźby Pawła Brylińskiego (1814-1890)”.

2008 – Szkolna akcja krwiodawstwa pod kierunkiem mgr Pawła Jakubowskiego (100 uczniów oddało 40 litrów krwi).

24.09 – 30.09.2008 – IV Ostrowski Festiwal Nauki zorganizowany przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.

07.03 –08.03.2009 – X Targi Edukacyjne na terenie szkoły pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Prometeusz.

05.06.2010 – Przyznanie dla ZST wyróżnienia w kategorii odpowiedzialny biznes na Ogólnopolskim Konkursie – Najlepsze Młodzieżowe Mini – przedsiębiorstwo.

12-13.03.2010 – XI Targi Edukacyjne pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społeczności Lokalnej Prometeusz.

22.04.2010 – Nadanie medalu „Przyjaciel ZST” dla: Harald Brueckner – Dyrektor Centrum Szkolenia Zawodowego w Suhl, Klaus Mueller – Dyrektor Szkoły Zawodowej w Zella Mehlis i Gerd Czok – członek stowarzyszenia Partnership International.

09.2010 – Szkoła w trakcie procesu termomodernizacji, koszt inwestycji 5,4 mln zł.

2010 – Dyplom dla ZST za uczestnictwo w II Konkursie Wiedzy o UE. Organizator Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.

12.01.2011 – Uzyskanie przez szkołę 15 miejsca w Polsce oraz tytułu: „Najlepsze Technikum w Wielkopolsce” w XIII Rankingu Techników organizowanego przez czasopisma „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”.

18.01.2011 – Zakończenie termomodernizacji krytej pływalni Delfin na kwotę 1,5 mln zł.

16, 23, 30.03.2011 – Zajęcia politechniczne w szkole dla gimnazjalistów.

18.03.2011 – XII Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie ZAP-Edukacja. Hasło ekspozycji: „Edukacja drogą do kariery zawodowej”.

11.03.2011 – I miejsce z zakresu fizyki ucznia Piotra Potrasiaka za prezentację multimedialną zatytułowaną „Energia z atomu wzięta”, zademonstrowaną w ODN Kalisz.

12.04.2011 – Konferencja nt.: „Perspektywy szkolnictwa zawodowego w aspekcie nowych podstaw programowych do przedmiotów zawodowych”.

2011 – III miejsce gazetki Chwazstek w Polsce na „XVI Forum Pismaków”, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

20.04. 2011 – Przyznanie ZST tytułu Szkoły Odkrywców Talentów przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

2011 – XII edycja Konkursu Elektronik Roku (od 1999 r.)

2011 – VIII edycja Konkursu Informatycznego Cyborg (od 2004 r.)

2011 – Eliminacje Okręgowe XLIV Olimpiady Innowacji Technicznych.

08–21.05.2011 – Staż 15 uczniów w Sonnenberg z automatyki, hydrauliki, pneumatyki, sterowników i frezowania – Europass.

10.2011 – Udział uczniów klas IV w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym CEO „Młodzi głosują” .

Rok szkolny 2011/2012 – Udział uczniów w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

10.01.2012 – Zajęcie przez szkołę 27 miejsca w kraju i 3 w Wielkopolsce, w XIV Ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

17-18.03.2012 – XIII Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego zorganizowane na terenie szkoły przez Stowarzyszenie ZAP – edukacja, pod hasłem: „Aby człowiek był silny, należy go uczyć”.

31.08.2012 – Uroczystości 50 – lecia Zespołu Szkół Technicznych.

historia szkoły

Przewiń do góry Skip to content