Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, jako jedna z dwóch szkół w Polsce, otrzymał od Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie zaszczytny tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY. Jest to wyraz uznania za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży. Nasi uczniowie corocznie, od przeszło 20 lat, zdobywają laury w olimpiadach organizowanych przez PZSWiR – najpierw w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, następnie w Olimpiadzie Innowacji Technicznych oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości, a obecnie w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wręczenie tego wyróżnienia odbyło się 24 maja 2022 r. podczas podsumowania zawodów okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Relację z podsumowania Olimpiady oraz wyniki IX edycji OITiW można zobaczyć: https://www.facebook.com/people/Konkurs-Elektronik-Roku/100054524556832/.

Radość nasza jest ogromna, bardzo doceniamy to wyróżnienie. Wyróżnienia i nagrody zobowiązują, więc nadal będziemy się starali utrzymać ten wysoki poziom oraz dostrzegać, wspierać i doceniać każdego ucznia – to wielkie wyzwanie. Dziękujemy serdeczne Polskiemu Związkowi Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, a w szczególności prezesowi Z. Matuszczakowi za dostrzeżenie i docenienie naszych wysiłków.

Podczas tego samego podsumowania tytuł Przyjaciela Młodzieży za osobisty wkład pracy i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie młodzieży otrzymał pan Ryszard Dolata, promotor wielu, wielu prac, wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych wielu laureatów i finalistów Olimpiady od jej początków, czyli Turnieju Młodzieżowych Mistrzów Techniki TMMT, aż do dzisiaj, wieloletni wicedyrektor ZST. Wcześniej ten tytuł mieli zaszczyt otrzymać nauczyciele – Anna Opłocka oraz Paweł Sobczak. Poza tym, wielu naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych na przestrzeni tych lat odznaczonych zostało złotymi i srebrnymi odznakami PZSWiR.

Przewiń do góry Skip to content