Kolejne sukcesy naszych uczniów w finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A, którego podsumowanie odbyło się 24 maja 2022 roku. Wielkie brawa dla zwycięzców i uznanie dla wiedzy, pomysłów i umiejętności praktycznych wszystkich uczestników.

A oto laureaci i finaliści IX edycji Olimpiady:
I miejsce w kategorii Pomoc dydaktyczna – Dominik Kołodziej, Maciej Siedlecki, Jakub Zmyślony za pracę „EDUSAT – Edukacyjny Satelita”, promotor p. Sławomir Szymanowski,
II miejsce w kategorii Usprawnienie softwarowo-techniczne – Michał Grzempowski, Dawid Kaniewski, Kacper Pijacki za pracę „eKelner – samoobsługa i zamówienia online w restauracjach”, promotorka p. Anna Opłocka,
II miejsce w kategorii Pomoc dydaktyczna – Mikołaj Koło, Filip Szafraniak, Mikołaj Kłakulak za pracę „Stanowisko do nauki programowania sterownika PLC”, promotor p. Paweł Sobczak,
III miejsce w kategorii Pomoc dydaktyczna – Bartłomiej Kaj, Bartosz Kujawski za pracę „Elektroniczny zegar słoneczny”, promotor p. Ryszard Dolata,
wyróżnienie w kategorii Usprawnienie software’owo-techniczne – Szymon Marciniak, Sebastian Dolata, Wiktor Dembny za pracę „Intelligent Mirror”, promotor p. Wojciech Płóciennik,
wyróżnienie w kategorii Pomysł techniczny – Jakub Zmyślony, Bartłomiej Jarczak za pracę „Eliot – czworonożny robot kroczący”, promotor p. Sławomir Szymanowski,
wyróżnienie w kategorii Pomysł ekologiczny – Bartłomiej Owczarz za pracę „Tracker solarny – więcej energii ze słońca”, promotor p. Paweł Sobczak.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych. Olimpiada rozwija uczniowskie pasje i kształtuje umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz przyjęcie na wybrane kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Gratulujemy!

Przewiń do góry Skip to content