Ogłoszenie naboru wniosków VII Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Funduszu TECHNO-GRANT Starosty Ostrowskiego.

https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-8493.html

W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być realizowane projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: 
– elektroniki,
– elektroenergetyki,
– energetyki odnawialnej,
– technologii chłodniczej i klimatyzacji,
– technologii pomiarowych,
– informatyki,
– automatyki,
– robotyki,
– mechatroniki,
– ochrony środowiska,
– zagadnień z zakresu recyklingu,
– nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego,
– zagadnień z zakresu techniki rolniczej,
– szeroko pojętych zagadnień techniki,
– wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno-zwierzęcej,
– zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji,
– organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie,
– zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii,
– hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej,
– budownictwa,
– bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
– telekomunikacji,
– geodezji i kartografii,
– transportu,
– technologii chemicznej,
– technologii drewna,
– architektury,
– ogrodnictwa.

W tegorocznej VII edycji uczniowie szkół składają wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem kosztów oraz krótką (3 minutową) prezentacją koncepcji projektu na płycie CD w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku.

Dyrektorzy szkół do 23 grudnia zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w zamkniętych kopertach z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY.

Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostaje na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2023 roku.

Przewiń do góry Skip to content