W związku z agresją Rosji na Ukrainę Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło przywrócić elementy przysposobienia obronnego do szkół. Przedmiot ten został zastąpiony przez Edukację dla bezpieczeństwa w 2012 roku. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą zdobywać wiedzę, dotyczącą, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, a także będą się uczyć strzelać.

Od 1 września tego roku szkolnego weszły w życie zmiany. W zakres nauczania zostały włączone treści związane z obronnością, umiejętnościami strzelania i obsługą broni. Ponadto, przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi.

W ramach szkoleń strzeleckich uczniowie będą musieli znać nie tylko  zasady składania i rozkładania broni, ale także potrafić strzelać
z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej (ASG) oraz strzelnic wirtualnych albo laserowych.

13 marca 2023 r. zgodnie z nową podstawa programową  klasa 1 M1 brała udział jako pierwsza  w szkoleniu strzeleckim w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Ćwiczyli pod okiem nauczyciela  EDB, doświadczonego instruktora  strzelectwa sportowego pana Antoniego Szczurka oraz instruktora strzelectwa bojowego pani Moniki Sobczak . W kolejnych tygodniach  pozostałe klasy pierwsze będą zdobywać praktyczną wiedzę dotyczącą strzelectwa.

Przewiń do góry Skip to content