Drodzy uczniowie i nauczyciele – opiekunowie merytoryczni uczestników OIT, informujemy o wprowadzeniu przez Organizatora Głównego znaczących zmian, zarówno w formie, zakresie, jak i przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w obowiązującej dotychczas formule przestała istnieć, a w jej miejsce zostały wprowadzone nowe konkursy, ściśle powiązane z zawodami, w tym m.in.

Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice
Przewodniczący komitetu szkolnego – Andrzej Majer
Link do strony z regulaminem: https://www.pzswir.pl/olimpiady/elektronika-i-mechatronika

Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska
Przewodniczący komitetu szkolnego – Andrzej Majer
Link do strony z regulaminem: https://www.pzswir.pl/olimpiady/ochrona-%C5%9Brodowiska

Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice
Przewodniczący komitetu szkolnego – Piotr Miś
Link do strony z regulaminem: https://www.pzswir.pl/olimpiady/mechanika.

Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
Zgłoszenia uczestnictwa w etapie szkolnym, trzech wymienionych wyżej Olimpiad, w formie opisu założeń do projektu (konspektu projektu zadania), zawierające treści wskazane w regulaminie konkursu, należy składać u przewodniczących komitetu szkolnego, w terminie do 10.12.2022 r.

Przewiń do góry Skip to content