Edukacja nauczycieli w Irlandii

22 października ostatnia grupa 12 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowych kończy swój kurs poświęcony zwalczaniu zjawiska wagarowania w irlandzkiej placówce edukacyjnej w Dublinie. Swoje doskonalenie zawodowe ukończyło wcześniej 12 pedagogów z obu szkół w terminie 27.09.21-8.10.21.
Doskonalenie zawodowe, łącznie 36 nauczycieli ZST i ZSU było możliwe dzięki  projektowi pn.: „Zwalczanie i zapobieganie wagarowaniu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysłodawca projektu była Pani Joanna Sajnaj – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Usługowych. Współpraca kadry Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz 
pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, dyrekcji oby szkół zakończyła się przygotowaniem, pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizacją praktyczną samego pomysłu.
Efektem tej współpracy jest wiedza praktyczna nauczycieli o metodach postępowania wobec zjawiska wagarów, wzrost własnych kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie, większa wrażliwość na różnorodność społeczną, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty.
Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli będzie z powodzeniem wykorzystane w przyszłych projektach międzynarodowej współpracy edukacyjnej, z pożytkiem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowych.

 

Przewiń do góry Skip to content