W dniu dzisiejszym grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik mechatronik ukończy staż zawodowy w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen w Niemczech. Doskonalenie zawodowe uczniów zostało zrealizowane w ramach projektu Zespołu Szkół Technicznych pn.: „MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa finansowa zakładała realizację projektu w roku 2020, jednak pandemia COVID-19 wydłużyła ten okres do końca roku 2022.
W ramach projektu uczestniczyć będzie łącznie 77 uczniów. Uczniowie będą realizować swoje staże zawodowe w Irlandii (zawód technik informatyk – 30 uczniów); w Wielkiej Brytanii (zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik elektronik – 17 uczniów). Do dzisiaj swoje staże w Niemczech w zawodzie technik mechatronik, ukończyło 30 uczniów.
Celem projektu jest nabycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą dla 77 uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Realizacja samego projektu jest elementem wdrażania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych przyjętej strategii umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej placówki. Zespół Szkół Technicznych jest prekursorem współpracy międzynarodowej w Powiecie Ostrowskim wśród szkół ponadpodstawowych. W okresie 2003 – 2020 szkoła samodzielnie, w ramach programów Socrates, Leonardo Da Vinci, Programu „Uczenie się przez całe życie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Erasmus+, zrealizowała staże zawodowe dla 361 uczniów pod opieką 33 nauczycieli szkoły. We współpracy z organem prowadzącym Powiatem Ostrowskim, zrealizowano dodatkowo staże zawodowe dla 219 uczniów pod opieką 21 nauczycieli szkoły.
Internacjonalizacja dotycząca Zespołu Szkół Technicznych to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celami działania szkoły. Jest ona powiązana z misją edukacyjną, przy zdefiniowanych celach, określonym planie działania, zakładanych do wypracowania efektach przy wsparciu kadry zatrudnionej w szkole. Współpraca międzynarodowa podnosi jakość pracy w Zespole Szkół Technicznych, ulepsza proces kształcenia i jest ważnym elementem kulturoznawczym.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, będącego relacją i wspomnieniem ze stażu, wykonanego przez uczniów szkoły.

Przewiń do góry Skip to content