TECHNIK

robotyk

przedmiot rozszerzony: matematyka

Technik
robotyk

Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Istotnymi elementami robotyki są mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka.
W szkolnych pracowniach i laboratoriach uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i programowania na wysokim poziomie. Dzięki współpracy z firmami prowadzącymi produkcję zrobotyzowaną, uczniowie będą mogli część praktycznych zajęć zawodowych realizować w realnym środowisku pracy.

umiejętności

Wybierając ten kierunek nauczysz się m.in.:

- uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów przemysłowych,

- programowania robotów przemysłowych, sterowników i mikrokontrolerów,

- planowania i organizacji produkcji zrobotyzowanej.

zatrudnienie

Absolwenci mogą znaleźć pracę:

- w zakładach przemysłowych w dowolnej gałęzi gospodarki, posiadających zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne,

- w firmach projektujących i wdrażających zrobotyzowane linie produkcyjne.

technik robotyki

Przewiń do góry Skip to content