Rusza nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Mogą starać się o nie także uczniowie naszej szkoły zameldowani na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,21 i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 650 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – 740 zł netto na osobę).

Uczniowie ZST mieszkający na terenie Powiatu Ostrowskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w biurze podawczym pok. 101 na parterze w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2021 roku. Uczniowie mieszkający na stałe w innych powiatach składają wnioski w odpowiednich dla swojego miejsca zameldowania starostwach powiatowych.

Wnioski wraz z załącznikami i Regulaminem dostępne są na stronie Starostwa www.powiat-ostrowski.pl w zakładce Edukacja.

Przewiń do góry Skip to content