Po raz pierwszy ZST przystąpi do Olimpiady Zdrowia w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie. W wzmaganiach szkolnych weźmie udział łącznie 16 klas. Na uczniów czeka test 30 pytań w 30 minut. Życzymy powodzenia!

Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.

Więcej informacji.

Przewiń do góry Skip to content