Gdzie najlepiej poznać technologie OZE i nauczyć się zawodu? – oczywiście w realnych warunkach
pozyskiwania  i przetwarzania zielonej energii.  Jak co roku, uczennice i uczniowie klas EO, poznawali tajniki działania urządzeń i systemów OZE podczas wycieczek dydaktycznych. Klasa III EO i reprezentanci II EO we wrześniu zapoznawali się z wydobywaniem ciepła z wnętrza Ziemi w Geotermii Uniejów oraz z wykorzystaniem energii wody w MEW w Jeziorsku. Natomiast w październiku IV EO i część V EO w biogazowni rolniczej w Szklarce Myślnieckiej poznawała technologię produkcji biogazu – od przyjęcia transportu substancji organicznych i pobrania próbek poprzez wprowadzenie substratów do fermentora i ich fermentację w komorach fermentacyjnych po wytworzenie biogazu oraz pofermentu i w konsekwencji uzyskanie zielonej energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskana wiedza bezcenna i nie do zdobycia w szkolnych ławkach.

Przewiń do góry Skip to content