Projekt pn. „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”, to efekt współpracy Powiatu Ostrowskiego, Hildburghäuser Bildungszentrum e. V., Berufsbildungs- und Technolgiezentrum Rohr-Kloster, Europa Training UK Ltd i The Training Partnership Ltd.

Uczestnikami projektu jest między innymi 60 uczniów naszej szkoły kształcących się na kierunkach: mechatronika (20 osób), informatyka (20 osób), energetyka odnawialna (20 osób).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników oraz perspektyw ich zatrudnieniaRozwój zawodowy uczestników, a więc nabycie przez nich nowych przydatnych kwalifikacji i umiejętności, zapewniony będzie przez realizację 2 tygodniowych programów staży w zawodach: mechanik samochodowy, budowlaniec, geodeta, mechatronik, informatyk, technik energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu oraz logistyk. Realizacja staży odbywać się będzie w nowoczesnych placówkach kształcenia zawodowego na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu dzięki przygotowaniu językowemu, możliwości obcowania na co dzień z językiem obcym zawodowym w instytucjach partnerskich, znacznie poprawią również swoje kompetencje językowe. Taka wiedza zwiększy ich motywację, zdolność i pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększy świadomość kulturową, umożliwi nabycie umiejętności międzykulturowych młodych Europejczyków, a także wzbogaci ich wiedzę na temat wspólnej Europy.

Przewidywane rezultaty realizacji projektu: rezultaty miękkie (nabycie umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie innowacji technologicznych, poprawa ich kompetencji językowych, wzrost pewności siebie, poprawa kompetencji kulturowych), rezultaty twarde (zdobycie certyfikatów potwierdzających realizację, otrzymanie dokumentów Europass, współpraca ponadnarodowa 4 partnerów.

PROJEKT FINANSOWANY ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Przewiń do góry Skip to content