W ramach kursu „Budownictwo pasywne z wykorzystaniem ekotechnologii” 2 kwietnia bieżącego roku w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie montowali panele PV na przygotowanej konstrukcji dachowej, pokrytej dachówką ceramiczną. Sprawdzenie teorii w praktyce niewątpliwie rozszerza kompetencje zawodowe.
Kurs organizowany przez powiat ostrowski w ramach projektu unijnego „Be INN – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje” obejmował 90 godzin. Udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych kierunków technik systemów i energetyki odnawialnej oraz technik elektronik, konfrontując swoje umiejętności z uczniami Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w zawodzie technik budownictwa. W budynku Centrum Kształcenia Praktycznego od października 2021 roku uczniowie poszerzali swoje kompetencje zawodowe o nowe zagadnienia w zakresie budownictwa pasywnego i zastosowania rozwiązań ekotechnologii w budownictwie mieszkaniowym.
Przewiń do góry Skip to content