pracownie

w zespole szkół technicznych

Zespół Szkół Technicznych dysponuje wieloma doskonale wyposażonymi pracowniami, w których prowadzone są zajęcia dla poszczególnych zawodów.

pracownie i laboratoria

Zespół Szkół Technicznych prowadzi zajęcia kształcenia zawodowego w przystosowanych do tego pracowniach i laboratoriach. Szkoła posiada pracownie elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowej, systemów mikroprocesorowych, sterowników PLC oraz pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie mechatroniki, pracownie energetyki odnawialnej, pracownię systemów elektroniki użytkowej, laboratorium warsztatowe, osiem pracowni komputerowych, w tym dwie do systemów operacyjnych i sieci komputerowych oraz do grafiki i poligrafii cyfrowej.  

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym uprawnionym do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik informatyk.

Na zajęcia w pracowni mechatronicznej uczęszczają uczniowie kształcący się w następujących zawodach: technik elektronik, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W zależności od zawodu uczniowie poznają elementy, urządzenia i układy automatyki oraz zasady pomiarów: przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, prędkości obrotowej, przesunięcia liniowego i kątowego. Obserwują zasadę działania przetworników pomiarowych.
Uczą się programowania i obsługi regulatorów. Uczniowie mają też do dyspozycji komputery PC z oprogramowaniem służącym do projektowania i symulacji procesów automatycznej regulacji, wspomagającym pisanie i uruchamianie programów sterowniczych w kilku językach programowania oraz do sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej.
Samodzielnie projektują, montują i uruchamiają na tablicach dydaktycznych układy wyposażone w elementy wykorzystujące sprężone powietrze. Tego typu układy występują w liniach produkcyjnych wszystkich gałęzi przemysłu. Pracownia wyposażona jest w sprzęt i urządzenia, które pozwalają symulować i sprawdzać działanie przyrządów automatyki przemysłowej.
W pracowni znajduje się również kilkanaście stanowisk wyposażonych w sterowniki swobodnie programowalne PLC oraz panele operatorskie. Na zajęciach uczniowie nabywają umiejętności programowania i uruchamiania typowych układów sterowania maszyn i urządzeń pracujących nie tylko w przemyśle, ale również w życiu codziennym (np. sygnalizacja świetlna, brama garażowa, regulacja poziomu, układ sterowania taśmociągu, linie produkcyjne). Efektywnemu nauczaniu sprzyja prowadzenie zajęć w niewielkich grupach – na stanowisku pracuje maksymalnie dwóch uczniów.

W pracowni energetyki odnawialnej znajdują się narzędzia i materiały do montażu oraz przyrządy do uruchamiania  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wykonywania połączeń elektrycznych oraz rur i montażu odcinków rurociągów. Modele źródeł energetyki odnawialnej takie jak: panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe – wodorowe i etanolowe, samochód z napędem wodorowym, umożliwiają uczniom przeprowadzanie badań funkcjonalnych. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również kamera termowizyjna oraz rzeczywiste urządzenia OZE, jak i stanowiska dydaktyczne kompletnych systemów, umożliwiające przeprowadzanie procesu uruchamiania, monitorowania pracy i obsługi, w tym stanowiska instalacji fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, siłowni wiatrowej i pompy ciepła. W ramach zajęć w pracowni, uczniowie odbywają również zajęcia na dachu budynku, gdzie zamontowane są: instalacja fotowoltaiczna i kolektorów słonecznych, oraz mogą korzystać z innych systemów zainstalowanych w CKP np. systemu rekuperacji.

Laboratorium Warsztatowe realizuje zajęcia  w zakresie obróbki ręcznej, obsługi narzędzi pomiarowych, pracy na maszynach obróbki skrawaniem, programowania, uruchamiania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie, projektowania i wykonywania obwodów drukowanych metodą fotochemiczną, montażu i uruchamiania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, montażu układów automatyki, montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej, projektowania i montażu układów mechatronicznych z wykorzystaniem sterowników PLC. W ramach Laboratorium funkcjonują następujące pracownie:

Pracownia obróbki ręcznej, w której uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu podstaw ślusarstwa, czytania dokumentacji technicznej i posługiwania się narzędziami pomiarowymi. Przy pomocy specjalistycznych narzędzi wykonują operacje: trasowania, wiercenia, gwintowania, piłowania i inne.

Pracownia pomiarów warsztatowych, w której młodzież uczy się mierzenia przyrządami suwakowymi, mikrometrycznymi, wykonuje pomiary oraz zapoznaje się z przyrządami wzorcowymi i sprawdzianami. W pracowni przeprowadzane są próby wytrzymałościowe materiałów oraz pomiary twardości.

Pracownia obróbki mechanicznej  posiada tokarkę i frezarkę uniwersalną, dłutownicę, piłę ramową, wiertarki kadłubowe itp. Uczniowie uczą się pracy na tych maszynach, wykonują poszczególne operacje obróbki skrawaniem z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.

Pracownie projektowania i montażu układów elektronicznych oraz automatyki wyposażone są w stanowiska komputerowe do projektowania obwodów drukowanych i wykonywania płytek metodą fotochemiczną, w stanowiska  do projektowania, montażu i uruchamiania układów elektronicznych i automatyki.

Pracownia mechatroniczna z instalacją pneumatyczną i stanowiskami komputerowymi do projektowania systemów mechatronicznych oraz stanowiskami ze sterownikami PLC i tablicami dydaktycznymi. W pracowni odbywa się montaż układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.

Pracownia  energetyki odnawialnej wyposażona w stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów. Stanowiska do wykonywania połączeń rur. Stanowiska do wykonywania połączeń elektrycznych. Stanowiska  montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej.

To pracownia, w której uczniowie poznają zasady funkcjonowania układów cyfrowych istotnych dla zrozumienia bardziej skomplikowanych układów komputera, takich jak mikroprocesory czy pamięci. Zdobywają wiedzę o zasadach działania mikroprocesora i jego współpracy z innymi elementami systemu komputerowego. Podczas zajęć uczniowie poznają koncepcję współpracy komputera z urządzeniami peryferyjnymi. Wykonywane ćwiczenia pozwalają poznać zasadę działania kart graficznych i monitorów, jednostek pamięci masowych, a także pracę komputerów w sieci. Zajęcia mają na celu przygotowanie przyszłych techników informatyków do eksploatacji, naprawy i montażu komputerów osobistych.

W pracowni uczniowie sprawdzają podstawowe prawa elektrotechniki, poznają działanie elementów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz metody pomiarów elektrycznych elementów i układów, zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego. Pomiary wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej: mierników cyfrowych, generatorów, oscyloskopów, częstościomierzy i zasilaczy laboratoryjnych.

Pracownia CNC służy uczniom do nauki  programowania i obsługi nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie. W pracowni znajduje się  12 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem umożliwiającym symulację obróbki na tokarkach, frezarkach i centrach frezarskich CNC ze sterowaniem HAAS, Siemens i Heidenhain oraz frezarka TM-1 firmy HAAS, bogato wyposażona i sukcesywnie doposażana w uchwyty i narzędzia. Programy obróbki, tworzone przez uczniów na komputerach, są wysyłane do sterowania maszyny i tam wykonywane. Najpierw jednak należy przygotować obrabiarkę do pracy: zamocować narzędzia, zmierzyć ich wielkości korekcyjne i wprowadzić je do sterownika obrabiarki oraz zamocować obrabiany przedmiot i ustawić jego punkt zerowy, czyli wykonać wszystkie czynności operatora obrabiarki CNC,  czego w tej pracowni również można się nauczyć. Z pracowni CNC korzystają przede wszystkim uczniowie klas czwartych o profilu mechatronicznym oraz uczniowie z innych klas, biorący udział w zajęciach dodatkowych z podstaw programowania i obsługi obrabiarek CNC.

Szkoła dysponuje dwiema pracowniami projektowania grafiki komputerowej. Pierwsza została ufundowana przez firmę PPG i znajduje się w budynku głównym szkoły, natomiast druga pracownia należy do kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym kształci się młodzież z powiatowych szkół zawodowych.

Pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy z bogatym oprogramowaniem graficznym w tym pakiet Adobe oraz Autodesk. Uczniowie w pracowniach tych nabywają umiejętności projektowania grafiki rastrowej i wektorowej oraz tworzenia publikacji. Przygotowują materiały zarówno do wydruku jak i w formie publikacji elektronicznej.

Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej przeznaczona jest do poznawania tajników drukowania oraz nabywania i doskonalenia  umiejętności wykonywania czynności związanych z obróbką wydruków i prac introligatorskich. Posiadamy ploter drukujący Mutoh 1604x, drukarki wielofunkcyjne Minolta oraz Ricoh, gilotynę nożowa elektryczną, zszywarkę, bogownice, bindownice, wiertarkę do papieru oraz ploter tnący. Dysponujemy również drukarkami 3D oraz skanerem 3D firmy SmarTech. 

W pracowni systemów i sieci komputerowych zdobywają umiejętności zawodowe uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk. Pracownia wyposażona została w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu, konfiguracji, pomiarów i konserwacji lokalnych sieci komputerowych.
W trakcie  zajęć uczniowie mogą konfigurować rutery, przełączniki zarządzalne, punkty dostępowe, bramki oraz telefony VoIP.
Każdy uczeń ma do dyspozycji stanowisko komputerowe, na którym może zainstalować i skonfigurować system serwerowy (Linux, Windows). Ćwiczenie umiejętności manualnych niezbędnych podczas wykonywania sieci strukturalnych zapewnia zestaw narzędzi do budowy i diagnostyki (zaciskarki, wciskacze LSA, testery sieci a nawet tester do certyfikacji sieci).
W pracowni wykorzystywane są symulatory sieci komputerowych, które umożliwiają zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem dowolnie skomplikowanych struktur sieciowych. Pracownia wyposażona jest również w urządzenia CISCO umożliwiające przeprowadzenie zajęć w ramach CISCO Networking Academy.

Pracownia elektroniki wyposażona jest w narzędzia i urządzenia przeznaczone do projektowania i budowy urządzeń z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej. Uczniowie kierunku elektronika, zakładają alarmy, domofony, video-domofony, oraz inny sprzęt dozoru i dostępu w postaci np. zamków szyfrowych.
Instalują sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej, oraz systemów telewizji przemysłowej
sprawując nadzór, jako serwisanci tych urządzeń i innego sprzętu elektronicznego – kas fiskalnych, tachografów, bankomatów czy sprzętu RTV.
Na pracowni uczeń ma możliwość formatowania elementów czujników wielkości nieelektrycznych w instalacjach alarmowych oraz projektowania sieci WLAN z wykorzystaniem dostępu bezprzewodowego.

W pracowni sterowników PLC znajduje się kilkadziesiąt stanowisk wyposażonych w sterowniki swobodnie programowalne takich producentów, jak: Siemens, Mitsubishi, Telemecanique oraz Schiele. Uzupełnieniem każdego stanowiska jest komputer PC z oprogramowaniem wspomagającym pisanie i uruchamianie programów w kilku językach programowania (list, drabinkowy, FBD, grafcet). Stanowiska dydaktyczne umożliwiają testowanie uruchomionych programów poprzez symulację sygnałów cyfrowych i analogowych podawanych na wejścia sterowników. Dodatkowo możliwa jest wizualizacja procesów na panelu operatorskim. Na zajęciach uczniowie nabywają umiejętności programowania i uruchamiania typowych układów sterowania maszyn i urządzeń pracujących nie tylko w przemyśle, ale również w życiu codziennym (np. sygnalizacja świetlna, brama garażowa, regulacja poziomu, układ sterowania taśmociągu, linie produkcyjne). Efektywnemu nauczaniu sprzyja prowadzenie zajęć w niewielkich grupach – na stanowisku pracuje maksymalnie dwóch uczniów.

pracownie zst

Rozmiar czcionki
Kontrast
Przewiń do góry